Linux: Büyük Boyutlu Dosyaları Bulmak

Submitted by yasin on Pt, 01/21/2019 - 12:59

Komut şöyle;

  du -ahx / | sort -nr | head -n 20

Kısaca açıklayayım;

du: disk usage komutu ile tüm dosyaların ve klasörlerin boyutlarını görüntüleyebilirsiniz.

Çıktıyı "pipe" ( | ) kullanarak sonraki komuta aktarabilir, sort ile sıralayabilirsiniz.

Daha sonra da head ile sadece ilk satırları görebilirsiniz

Etiketler